Ramsler, Johann Friedrich; Karl Alexander, Württemberg, Herzog [Gefeierte Pers.]

Svpremæ Pietati In Serenissimvm Principem ac Dominvm Dominvm Carolvm Alexandrvm, Dvcem Wvrtembergiæ Ac Tecciæ, Comitem Mompelgardiæ, Dynastam In Heyde…

Stuttgart, [1737] [VD18 14170353]

Zitierlink

Vid te, LeBor benevole, inculta haec Sc habitum hujus
temporis indura charta velit, facile & prius, quam ego di-
cam, ipse divinaveris. Nimirum, quod omnes circulos
Jk congressus hominum occupat, qucd totius aulse Jurida
facies indicat, quod tot ubiquetogatorum pullae vestesin-
nuunt, quod atrata peditum tympana murmurant, quod
equitum buccinae lugubri raucedine strepunt, quod ipsae adhuc campa-
nae ex templorum turribus, bis repetito quoddie concentu, clamarunt,
idem ex hac quoque tabula indicari, legis est. Occubuit nempe sproh!
fugandam in posterum atque eliminandam vocem , quae domui Wur-
cembergica? intra quinquennium tantam orbitatem intulit,] occubuir,
inquam, Serenfft??tus Princeps ac Dominus-, Dominus CARO-
LVS ALEXaNDER, Dux UAtrtembergU ac LeccU, Co-
mes Adontispeligardi, Dynasia Haidenhemiu Aurei HeUeris Eques,
Sacrai Cdfi Adajeftatis itemque Sacri Ro?nt Imperii, nec non IncU
Circuli Suevici, Generalis Campi AdarescbaUus > Supremus Co- 1
piarum inServia Dux, Prffesque CoUegii ■> quod RegnumiUud
ddtninifirati duarum denique Legionwn Imperatori > & totidem
Circulo Suevico militantium, ta?n equitum quampeditum Chiliar-
cba> Dominus ac Princeps quondam elieu! nosierCle?nentifiimus.

Non exspe&abis, LeBor-, ut Seremfiimi hujus Principis natales,
Avi, corporis dona, animi dotes, facta, fortuna, conjugium, regi-
men, copiose hoc loco exponantur, quippe quae nec intra harum li- ,
nearum angustiam compingi, nec ab homine umbratico pro rerum ac
personae dignitate satis explicari possunt. At bene tamen est, quod
tanti Principis gloria quoquoversus innotuerit, nec quicunque hanc
pagellam legis, tam a rerum notitia sejunofus lis, quin de rebus CA-
ROLI ALEXANDRI commentarios scribere ipse posses. Vnde dum
CAROLVS ALEXANDER nominatur: at quantum exprimitur dua-
bus voculis! ae dum eum ipsum occubuiiTefunebripraeconio indicamus,
heu quantus HerosGermaniae ademptusest! tumet ipseexclamas. Jpse
ergo ALEXANDER de se loquitur , seseexplicat acpraesentem siftit men-
ti tuae, simulac nudum ejus nomen appelletur. O » compendiariam
vastissimi argumenti historiam, Sc vel septem syllabis exhauriendam to-
tam, dum nihil nisi CAROLI ALEXANDRI nomen ingeminetur.
Ad hoc enim auditum statim in memoriam tibi revocas , quantis

Parentibus tantus Princeps originem, post Deum, debeat, videlicet

FRl-
loading ...