Barth, Christian Gottlob

Paḻaya niyamattil ninna eṭutta Satyavedakathakaḷuṃ putiya niyamattil ninna eṭutta ampattaraṇṭa Satyaveda kathakaḷuṃ

Kottayam, 1855

Zitierlink